Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2017 podľa krajov
13812
3,64%
-255
11093
3,05%
-285
14159
3,88%
-378
20052
4,73%
-421
20269
5,07%
-652
36006
9,43%
-955
49380
10,53%
-1549
45147
10,59%
-1082
209918
6,54%
-5577
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

SWT logistics s.r.o.

 
M. R. Štefánika 70, 962 12 Detva
IČO: 47035161

Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Povolenie: 27.1.2017, obchodný vestník 19/2017
Spisová značka: 4R/12/2016
Sudca: JUDr. Ľubica Mojžišová
Poradové číslo: K001892