Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2019 podľa krajov
11135
2,83%
-94
9218
2,63%
+9
11732
3,20%
+19
13493
2,93%
-23
16485
3,96%
+210
28296
6,69%
-34
40211
8,19%
-17
34885
7,57%
-177
165455
4,92%
-107
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

SVET ORECHOV s.r.o.

 
Hlboká 5922/22, 917 01 Trnava
IČO: 45654026

Súd: Okresný súd Trnava
Povolenie: 29.1.2020, obchodný vestník 19/2020
Spisová značka: 28R/1/2020
Sudca: JUDr. Vincent Szabó
Poradové číslo: K008053