Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2019 podľa krajov
11905
3,06%
+850
9497
2,73%
+458
11494
3,14%
+388
13573
2,88%
+64
16365
3,91%
+214
27959
6,59%
-45
40696
8,41%
-166
35868
7,65%
-418
167357
4,97%
+1345
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

SVENTEX, s.r.o.

 
Zelená ul., 940 64 Nové Zámky
IČO: 36528561

Súd: Okresný súd Nitra
Povolenie: 6.10.2009, obchodný vestník 192/2009
Spisová značka: 32R/1/2009
Sudca: JUDr. Ľubica Farkašová
Poradové číslo: K007245