Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2019 podľa krajov
11905
3,06%
+850
9497
2,73%
+458
11494
3,14%
+388
13573
2,88%
+64
16365
3,91%
+214
27959
6,59%
-45
40696
8,41%
-166
35868
7,65%
-418
167357
4,97%
+1345
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Štrkopiesky Batizovce, s.r.o.

 
059 35 Batizovce 674
IČO: 31709401

Súd: Okresný súd Prešov
Povolenie: 31.3.2017, obchodný vestník 64/2017
Spisová značka: 4R/1/2017
Sudca: JUDr. Jaroslav Kanderka
Poradové číslo: K007181