Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2023 podľa krajov
12569
2,44%
-398
11143
2,65%
-264
11651
2,73%
-350
14407
2,75%
-369
16870
3,19%
-376
28564
5,40%
-224
40729
6,15%
-329
33793
5,16%
-247
169726
3,90%
-2557
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

SEZ Krompachy a.s.

 
Hornádska 1, 053 42 Krompachy
IČO: 36177644

Súd: Okresný súd Košice I
Povolenie: 8.9.2022, obchodný vestník 173/2022
Spisová značka: 32R/2/2022
Sudca: JUDr. Pavel Varga
Poradové číslo: K052399