Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2023 podľa krajov
12569
2,44%
-398
11143
2,65%
-264
11651
2,73%
-350
14407
2,75%
-369
16870
3,19%
-376
28564
5,40%
-224
40729
6,15%
-329
33793
5,16%
-247
169726
3,90%
-2557
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

SCP PAPIER, a.s.

 
Mostová 5358/29, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373583

Súd: Okresný súd Žilina
Povolenie: 17.6.2022, obchodný vestník 117/2022
Spisová značka: 9R/1/2022
Sudca: JUDr. Jaroslav Macek
Poradové číslo: K035982