Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2022 podľa krajov
13371
3,62%
-384
12281
3,90%
-311
12448
3,77%
-373
16602
4,23%
-696
18913
4,89%
-506
31089
8,83%
-602
44763
10,51%
-848
39419
9,70%
-803
188886
6,35%
-4523
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

SCP PAPIER, a.s.

 
Mostová 5358/29, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373583

Súd: Okresný súd Žilina
Povolenie: 17.6.2022, obchodný vestník 117/2022
Spisová značka: 9R/1/2022
Sudca: JUDr. Jaroslav Macek
Poradové číslo: K035982