Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 28.2.2023 podľa krajov
12316
2,38%
-113
11489
2,65%
-211
11489
2,65%
-674
15584
2,94%
-205
17979
3,41%
-503
30316
6,61%
-166
43469
7,30%
-186
35974
6,16%
-227
178973
4,40%
-1928
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

SAND SK, s.r.o.

 
Dúbravca 4851/2, 036 01 Martin
IČO: 36401994

Súd: Okresný súd Žilina
Povolenie: 7.3.2023, obchodný vestník 46/2023
Spisová značka: 2R/1/2023
Sudca: JUDr. Gabriela Bargelová
Poradové číslo: K012123