Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2024 podľa krajov
12126
2,35%
-216
10872
2,60%
-354
11031
2,62%
-502
14421
2,81%
-237
15872
3,00%
-411
28670
5,51%
-225
41057
6,24%
-583
33444
5,16%
-304
167493
3,88%
-2832
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

SAND SK, s.r.o.

 
Dúbravca 4851/2, 036 01 Martin
IČO: 36401994

Súd: Okresný súd Žilina
Povolenie: 7.3.2023, obchodný vestník 46/2023
Spisová značka: 2R/1/2023
Sudca: JUDr. Gabriela Bargelová
Poradové číslo: K012123