Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2019 podľa krajov
11229
2,87%
-317
9209
2,59%
-208
11713
3,17%
+215
13516
2,95%
-2
16275
3,85%
-210
28330
6,76%
+285
40228
8,26%
-107
35062
7,55%
-396
165562
4,92%
-740
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.

 
Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava
IČO: 35828064

Súd: Okresný súd Bratislava I
Povolenie: 6.3.2017, obchodný vestník 45/2017
Zrušenie: 15.11.2017, obchodný vestník 218/2017
Spisová značka: 4R/1/2017
Sudca: JUDr. Edita Sahánková
Poradové číslo: K004825