Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2019 podľa krajov
11905
3,06%
+850
9497
2,73%
+458
11494
3,14%
+388
13573
2,88%
+64
16365
3,91%
+214
27959
6,59%
-45
40696
8,41%
-166
35868
7,65%
-418
167357
4,97%
+1345
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

QUERCUS, s.r.o.

 
Fiľakovská cesta 290, 984 01 Lučenec
IČO: 31603688

Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Povolenie: 20.10.2009, obchodný vestník 202/2009
Spisová značka: 1R/5/2009
Sudca: JUDr. Eva Mihálechová
Poradové číslo: K007661