Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2022 podľa krajov
12622
3,25%
-678
11811
3,69%
-588
12069
3,69%
-399
15465
3,86%
-588
18576
4,72%
-455
29264
8,28%
-196
42547
9,94%
-406
35911
8,74%
-410
178265
5,90%
-3720
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

PTCHEM, s.r.o.

 
Štvrť kpt. Nálepku 751/1, Dubová, 976 97 Nemecká
IČO: 45541957

Súd: Okresný súd Žilina
Povolenie: 28.10.2022, obchodný vestník 208/2022
Spisová značka: 9R/2/2022
Sudca: Mgr. Antónia Ďuranová
Poradové číslo: K062692