Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2024 podľa krajov
12126
2,35%
-216
10872
2,60%
-354
11031
2,62%
-502
14421
2,81%
-237
15872
3,00%
-411
28670
5,51%
-225
41057
6,24%
-583
33444
5,16%
-304
167493
3,88%
-2832
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

PTCHEM, s.r.o.

 
Štvrť kpt. Nálepku 751/1, Dubová, 976 97 Nemecká
IČO: 45541957

Súd: Okresný súd Žilina
Povolenie: 28.10.2022, obchodný vestník 208/2022
Spisová značka: 9R/2/2022
Sudca: Mgr. Antónia Ďuranová
Poradové číslo: K062692