Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2022 podľa krajov
14303
3,89%
-947
12852
4,10%
-394
13171
4,03%
-521
17961
4,65%
-680
19725
5,17%
-668
32237
9,16%
-412
46010
10,91%
-824
40801
10,05%
-543
197060
6,67%
-4989
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

PROTRON s.r.o.

 
Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín
IČO: 46617230

Súd: Okresný súd Trenčín
Povolenie: 11.4.2022, obchodný vestník 70/2022
Spisová značka: 38R/3/2022
Sudca: JUDr. Hana Hubináková
Poradové číslo: K021203