Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2023 podľa krajov
13286
2,58%
+256
11616
2,74%
+6
12106
2,83%
+76
15133
2,87%
-79
17196
3,25%
-92
28958
5,45%
-155
41343
6,19%
-93
34460
5,34%
-46
174098
4,00%
-127
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

PROTRON s.r.o.

 
Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín
IČO: 46617230

Súd: Okresný súd Trenčín
Povolenie: 11.4.2022, obchodný vestník 70/2022
Spisová značka: 38R/3/2022
Sudca: JUDr. Hana Hubináková
Poradové číslo: K021203