Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2023 podľa krajov
12380
2,41%
+190
11049
2,64%
+38
11728
2,78%
+277
14444
2,78%
+244
16475
3,10%
-29
28899
5,41%
+339
41239
6,17%
+554
33719
5,09%
+213
169933
3,88%
+1826
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Pharma Design Center s.r.o.

 
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
IČO: 35851180

Súd: Okresný súd Bratislava I
Povolenie: 2.9.2019, obchodný vestník 168/2019
Spisová značka: 8R/2/2019
Sudca: JUDr. Katarína Bartalská
Poradové číslo: K076568