Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2019 podľa krajov
11975
3,10%
+70
9561
2,76%
+64
11419
3,13%
-75
13577
2,98%
+4
16232
3,89%
-133
27839
6,59%
-120
40214
8,37%
-482
35424
7,59%
-444
166241
4,97%
-1116
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Pharma Design Center s.r.o.

 
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
IČO: 35851180

Súd: Okresný súd Bratislava I
Povolenie: 2.9.2019, obchodný vestník 168/2019
Spisová značka: 8R/2/2019
Sudca: JUDr. Katarína Bartalská
Poradové číslo: K076568