Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2019 podľa krajov
11905
3,06%
+850
9497
2,73%
+458
11494
3,14%
+388
13573
2,88%
+64
16365
3,91%
+214
27959
6,59%
-45
40696
8,41%
-166
35868
7,65%
-418
167357
4,97%
+1345
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Miroslava Adamcová - MANDA

 
913 22 Trenčianske Jastrabie 479
IČO: 37385755

Súd: Okresný súd Trenčín
Povolenie: 14.11.2016, obchodný vestník 218/2016
Spisová značka: 38R/5/2016
Sudca: Mgr. Patricie Kepeňová
Poradové číslo: K025776