Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.9.2019 podľa krajov
11916
3,07%
-59
9621
2,78%
+60
11576
3,18%
+157
13761
3,01%
+184
16676
4,04%
+444
27947
6,62%
+108
40868
8,52%
+654
35875
7,71%
+451
168240
5,04%
+1999
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Miroslava Adamcová - MANDA

 
913 22 Trenčianske Jastrabie 479
IČO: 37385755

Súd: Okresný súd Trenčín
Povolenie: 14.11.2016, obchodný vestník 218/2016
Spisová značka: 38R/5/2016
Sudca: Mgr. Patricie Kepeňová
Poradové číslo: K025776