Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2019 podľa krajov
11135
2,83%
-94
9218
2,63%
+9
11732
3,20%
+19
13493
2,93%
-23
16485
3,96%
+210
28296
6,69%
-34
40211
8,19%
-17
34885
7,57%
-177
165455
4,92%
-107
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

MHMH, s.r.o.

 
Šrobárová 52, 946 32 Šrobárová
IČO: 47076054

Súd: Okresný súd Nitra
Povolenie: 20.12.2019, obchodný vestník 246/2019
Spisová značka: 30R/1/2019
Sudca: JUDr. Marek Olekšák
Poradové číslo: K109867