Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2023 podľa krajov
13286
2,58%
+256
11616
2,74%
+6
12106
2,83%
+76
15133
2,87%
-79
17196
3,25%
-92
28958
5,45%
-155
41343
6,19%
-93
34460
5,34%
-46
174098
4,00%
-127
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

MECCANICA, s.r.o.

 
Považská 40, 940 01 Nové Zámky
IČO: 36554596

Súd: Okresný súd Nitra
Povolenie: 6.9.2023, obchodný vestník 170/2023
Spisová značka: 23R/2/2023
Sudca: JUDr. Jana Coboriová
Poradové číslo: K050245