Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2017 podľa krajov
13812
3,64%
-255
11093
3,05%
-285
14159
3,88%
-378
20052
4,73%
-421
20269
5,07%
-652
36006
9,43%
-955
49380
10,53%
-1549
45147
10,59%
-1082
209918
6,54%
-5577
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

MANGINI s.r.o.

 
Michalovská 1, 073 01 Sobrance
IČO: 36191141

Súd: Okresný súd Košice I
Povolenie: 30.3.2017, obchodný vestník 63/2017
Spisová značka: 31R/1/2017
Sudca: JUDr. Július Tóth
Poradové číslo: K007057