Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2019 podľa krajov
11135
2,83%
-94
9218
2,63%
+9
11732
3,20%
+19
13493
2,93%
-23
16485
3,96%
+210
28296
6,69%
-34
40211
8,19%
-17
34885
7,57%
-177
165455
4,92%
-107
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

KUHO - mix, spol. s r.o.

 
Topoľová 3249/2, 960 01 Zvolen
IČO: 00652423

Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Povolenie: 3.2.2020, obchodný vestník 22/2020
Spisová značka: 4R/1/2019
Sudca: JUDr. Ľubica Mojžišová
Poradové číslo: K009370