Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2019 podľa krajov
11975
3,10%
+70
9561
2,76%
+64
11419
3,13%
-75
13577
2,98%
+4
16232
3,89%
-133
27839
6,59%
-120
40214
8,37%
-482
35424
7,59%
-444
166241
4,97%
-1116
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

KFŠ - DELTA, s. r. o.

 
Štefánikova 78, Bardejov 085 01
IČO: 36479411

Súd: Okresný súd Prešov
Povolenie: 13.11.2018, obchodný vestník 218/2018
Spisová značka: 2R/2/2018
Sudca: JUDr. Tomáš Novák
Poradové číslo: K086543