Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2023 podľa krajov
12380
2,41%
+190
11049
2,64%
+38
11728
2,78%
+277
14444
2,78%
+244
16475
3,10%
-29
28899
5,41%
+339
41239
6,17%
+554
33719
5,09%
+213
169933
3,88%
+1826
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

KFŠ - DELTA, s. r. o.

 
Štefánikova 78, Bardejov 085 01
IČO: 36479411

Súd: Okresný súd Prešov
Povolenie: 13.11.2018, obchodný vestník 218/2018
Spisová značka: 2R/2/2018
Sudca: JUDr. Tomáš Novák
Poradové číslo: K086543