Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2019 podľa krajov
11546
2,98%
-370
9417
2,67%
-204
11498
3,11%
-78
13518
2,96%
-243
16485
3,94%
-191
28045
6,58%
+98
40335
8,31%
-533
35458
7,62%
-417
166302
4,94%
-1938
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

KFŠ - DELTA, s. r. o.

 
Štefánikova 78, Bardejov 085 01
IČO: 36479411

Súd: Okresný súd Prešov
Povolenie: 13.11.2018, obchodný vestník 218/2018
Spisová značka: 2R/2/2018
Sudca: JUDr. Tomáš Novák
Poradové číslo: K086543