Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2019 podľa krajov
11905
3,06%
+850
9497
2,73%
+458
11494
3,14%
+388
13573
2,88%
+64
16365
3,91%
+214
27959
6,59%
-45
40696
8,41%
-166
35868
7,65%
-418
167357
4,97%
+1345
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

KAMENE SLOVAKIA s.r.o.

 
974 11 Banská Bystrica, Rudohorská 33
IČO: 35843403

Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Povolenie: 19.10.2016, obchodný vestník 201/2016
Spisová značka: 2R/11/2016
Sudca: Mgr. Zuzana Antalová
Poradové číslo: K023897