Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2024 podľa krajov
12584
2,44%
+204
11455
2,75%
+406
11888
2,82%
+160
14861
2,88%
+417
16539
3,12%
+64
29298
5,53%
+399
42101
6,33%
+862
34107
5,19%
+388
172833
3,97%
+2900
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

K-system, spol. s r.o.

 
SNP 2780/170, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 31623387

Súd: Okresný súd Žilina
Povolenie: 5.2.2024, obchodný vestník 25/2024
Spisová značka: 3R/1/2024
Sudca: JUDr. Jaroslav Macek
Poradové číslo: K006381