Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2019 podľa krajov
11905
3,06%
+850
9497
2,73%
+458
11494
3,14%
+388
13573
2,88%
+64
16365
3,91%
+214
27959
6,59%
-45
40696
8,41%
-166
35868
7,65%
-418
167357
4,97%
+1345
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

INVITA, s.r.o.

 
Jazerná 3, 040 12 Košice
IČO: 36853020

Súd: Okresný súd Košice I
Povolenie: 22.3.2017, obchodný vestník 57/2017
Spisová značka: 32R/1/2017
Sudca: JUDr. Slávka Garančovská
Poradové číslo: K006348