Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2019 podľa krajov
11905
3,06%
+850
9497
2,73%
+458
11494
3,14%
+388
13573
2,88%
+64
16365
3,91%
+214
27959
6,59%
-45
40696
8,41%
-166
35868
7,65%
-418
167357
4,97%
+1345
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Ing. Zuzana Žilková - F.P.

 
Hlavná 237/95, 991 02 Dolná Strehová
IČO: 40447499

Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Povolenie: 4.7.2016, obchodný vestník 128/2016
Zrušenie: 30.3.2017, obchodný vestník 63/2017
Spisová značka: 4R/5/2016
Sudca: JUDr. Ľubica Mojžišová
Poradové číslo: K015569