Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2020 podľa krajov
16172
4,27%
+1966
15159
4,85%
+1299
17366
5,27%
+1646
21451
5,60%
+1892
23184
6,04%
+1690
35403
9,56%
+1900
48824
10,93%
+1776
41600
9,77%
+2510
219159
7,20%
+14679
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Ing. Zuzana Žilková - F.P.

 
Hlavná 237/95, 991 02 Dolná Strehová
IČO: 40447499

Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Povolenie: 4.7.2016, obchodný vestník 128/2016
Zrušenie: 30.3.2017, obchodný vestník 63/2017
Spisová značka: 4R/5/2016
Sudca: JUDr. Ľubica Mojžišová
Poradové číslo: K015569

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 02.07.2020
vyhlásené 01.07.2020
vyhlásené 30.06.2020
vyhlásené 29.06.2020
vyhlásené 29.06.2020

Burza pohľadávok

Reštrukturalizácie

povolené 29.06.2020.
povolené 11.06.2020.
povolené 04.05.2020.
povolené 27.04.2020.
povolené 10.03.2020.