Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2023 podľa krajov
12380
2,41%
+190
11049
2,64%
+38
11728
2,78%
+277
14444
2,78%
+244
16475
3,10%
-29
28899
5,41%
+339
41239
6,17%
+554
33719
5,09%
+213
169933
3,88%
+1826
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

HILKOVIČ, s. r. o.

 
Včelárska 1, 971 01 Prievidza
IČO: 36328570

Súd: Okresný súd Trenčín
Povolenie: 26.2.2020, obchodný vestník 39/2020
Spisová značka: 38R/1/2020
Sudca: JUDr. Hana Hubináková
Poradové číslo: K017886