Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2019 podľa krajov
11229
2,87%
-317
9209
2,59%
-208
11713
3,17%
+215
13516
2,95%
-2
16275
3,85%
-210
28330
6,76%
+285
40228
8,26%
-107
35062
7,55%
-396
165562
4,92%
-740
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

FUNIFOOD, s.r.o.

 
Úprkova 3, 811 04 Bratislava
IČO: 45992339

Súd: Okresný súd Bratislava I
Povolenie: 2.5.2017, obchodný vestník 83/2017
Spisová značka: 4R/2/2017
Sudca: JUDr. Katarína Bartalská
Poradové číslo: K009505