Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2023 podľa krajov
13286
2,58%
+256
11616
2,74%
+6
12106
2,83%
+76
15133
2,87%
-79
17196
3,25%
-92
28958
5,45%
-155
41343
6,19%
-93
34460
5,34%
-46
174098
4,00%
-127
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

FILATECH, s.r.o.

 
Zárieč - Keblov 68, 013 32 Svederník
IČO: 36688614

Súd: Okresný súd Žilina
Povolenie: 1.8.2022, obchodný vestník 147/2022
Spisová značka: 2R/1/2022
Sudca: JUDr. Gabriela Bargelová
Poradové číslo: K044649