Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2019 podľa krajov
11905
3,06%
+850
9497
2,73%
+458
11494
3,14%
+388
13573
2,88%
+64
16365
3,91%
+214
27959
6,59%
-45
40696
8,41%
-166
35868
7,65%
-418
167357
4,97%
+1345
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

FELDSAM, spol. s r.o.

 
Rázusa 14, 984 01 Lučenec
IČO: 31578055

Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Povolenie: 27.11.2009, obchodný vestník 229/2009
Zrušenie: 28.1.2010, obchodný vestník 18/2010
Spisová značka: 1R/6/2009
Sudca: JUDr. Eva Mihálechová
Poradové číslo: K000839