Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2019 podľa krajov
11229
2,87%
-317
9209
2,59%
-208
11713
3,17%
+215
13516
2,95%
-2
16275
3,85%
-210
28330
6,76%
+285
40228
8,26%
-107
35062
7,55%
-396
165562
4,92%
-740
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

D M P s.r.o.

 
Lúky 328
IČO: 36691321

Súd: Okresný súd Trenčín
Povolenie: 29.12.2009, obchodný vestník 249/2009
Spisová značka: 28R/11/2009
Sudca: Mgr. Patricie Kepeňová
Poradové číslo: K009831