Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2023 podľa krajov
13286
2,58%
+256
11616
2,74%
+6
12106
2,83%
+76
15133
2,87%
-79
17196
3,25%
-92
28958
5,45%
-155
41343
6,19%
-93
34460
5,34%
-46
174098
4,00%
-127
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Confal a.s.

 
Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 36032930

Súd: Okresný súd Žilina
Povolenie: 10.7.2023, obchodný vestník 130/2023
Spisová značka: 3R/2/2023
Sudca: JUDr. Jaroslav Macek
Poradové číslo: K038449