Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2023 podľa krajov
12569
2,44%
-398
11143
2,65%
-264
11651
2,73%
-350
14407
2,75%
-369
16870
3,19%
-376
28564
5,40%
-224
40729
6,15%
-329
33793
5,16%
-247
169726
3,90%
-2557
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

CNI Tlač servis, spol. s r.o.

 
Alstrova 246, 831 06 Bratislava - Rača
IČO: 31696325

Súd: Okresný súd Nitra
Povolenie: 13.10.2023, obchodný vestník 196/2023
Spisová značka: 20R/1/2023
Sudca: Mgr. PaedDr. Andrea Kontárová
Poradové číslo: K057940