Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2017 podľa krajov
14067
3,70%
+276
11378
3,12%
-56
14537
4,00%
-356
20473
4,83%
-717
20921
5,23%
-900
36961
9,68%
-1193
50929
10,85%
-2066
46229
10,79%
-1426
215495
6,70%
-6438
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

BVD s.r.o.

 
974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 3501/71
IČO: 46785361

Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Povolenie: 6.4.2017, obchodný vestník 68/2017
Spisová značka: 2R/3/2017
Sudca: Mgr. Zuzana Antalová
Poradové číslo: K007660