Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2019 podľa krajov
11905
3,06%
+850
9497
2,73%
+458
11494
3,14%
+388
13573
2,88%
+64
16365
3,91%
+214
27959
6,59%
-45
40696
8,41%
-166
35868
7,65%
-418
167357
4,97%
+1345
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

BVD s.r.o.

 
974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 3501/71
IČO: 46785361

Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Povolenie: 6.4.2017, obchodný vestník 68/2017
Spisová značka: 2R/3/2017
Sudca: Mgr. Zuzana Antalová
Poradové číslo: K007660