Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2017 podľa krajov
13812
3,64%
-255
11093
3,05%
-285
14159
3,88%
-378
20052
4,73%
-421
20269
5,07%
-652
36006
9,43%
-955
49380
10,53%
-1549
45147
10,59%
-1082
209918
6,54%
-5577
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Brány SK s.r.o.

 
Gróbska 41, 900 27 Bernolákovo
IČO: 44752041

Súd: Okresný súd Bratislava I
Povolenie: 31.1.2017, obchodný vestník 21/2017
Zrušenie: 7.8.2017, obchodný vestník 150/2017
Spisová značka: 8R/4/2016
Sudca: JUDr. Katarína Bartalská
Poradové číslo: K002138