Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2019 podľa krajov
11905
3,06%
+850
9497
2,73%
+458
11494
3,14%
+388
13573
2,88%
+64
16365
3,91%
+214
27959
6,59%
-45
40696
8,41%
-166
35868
7,65%
-418
167357
4,97%
+1345
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Branislav Králik

 
Dolná 73/14, 967 01 Kremnica
IČO: 11928298

Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Povolenie: 27.5.2016, obchodný vestník 102/2016
Spisová značka: 4R/4/2016
Sudca: JUDr. Ľubica Mojžišová
Poradové číslo: K012517