Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2019 podľa krajov
10355
2,65%
-125
8599
2,33%
-99
10787
2,87%
-180
13523
2,90%
-441
15723
3,74%
-530
28759
6,78%
-649
41599
8,54%
-683
36911
7,90%
-816
166256
4,90%
-3523
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

BPC s.r.o.

 
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
IČO: 47047593

Súd: Okresný súd Bratislava I
Povolenie: 17.5.2019, obchodný vestník 94/2019
Spisová značka: 8R/1/2019
Sudca: JUDr. Katarína Bartalská
Poradové číslo: K041468