Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2017 podľa krajov
13812
3,64%
-255
11093
3,05%
-285
14159
3,88%
-378
20052
4,73%
-421
20269
5,07%
-652
36006
9,43%
-955
49380
10,53%
-1549
45147
10,59%
-1082
209918
6,54%
-5577
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

BEST STAV, s.r.o.

 
Nitra, Štúrova č. 63A
IČO: 44695683

Súd: Okresný súd Nitra
Povolenie: 3.2.2017, obchodný vestník 24/2017
Zrušenie: 17.7.2017, obchodný vestník 135/2017
Spisová značka: 27R/1/2016
Sudca: JUDr. Renáta Šišková
Poradové číslo: K002479