Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2022 podľa krajov
14303
3,89%
-947
12852
4,10%
-394
13171
4,03%
-521
17961
4,65%
-680
19725
5,17%
-668
32237
9,16%
-412
46010
10,91%
-824
40801
10,05%
-543
197060
6,67%
-4989
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

BEMACO SK, a. s.

 
Radlinsk ho 13, 080 01 Prešov
IČO: 47021322

Súd: Okresný súd Prešov
Povolenie: 14.3.2022, obchodný vestník 50/2022
Spisová značka: 1R/2/2022
Sudca: JUDr. Štefan Tomašovský
Poradové číslo: K015207