Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2019 podľa krajov
11905
3,06%
+850
9497
2,73%
+458
11494
3,14%
+388
13573
2,88%
+64
16365
3,91%
+214
27959
6,59%
-45
40696
8,41%
-166
35868
7,65%
-418
167357
4,97%
+1345
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Alojz Illés

 
941 22 Zemné č.712
IČO: 33795916

Súd: Okresný súd Nitra
Povolenie: 13.4.2017, obchodný vestník 73/2017
Zrušenie: 7.11.2017, obchodný vestník 212/2017
Spisová značka: 32R/2/2017
Sudca: JUDr. Ľubica Farkašová
Poradové číslo: K008289