Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2023 podľa krajov
12380
2,41%
+190
11049
2,64%
+38
11728
2,78%
+277
14444
2,78%
+244
16475
3,10%
-29
28899
5,41%
+339
41239
6,17%
+554
33719
5,09%
+213
169933
3,88%
+1826
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

AGROTISA spol. s r.o.

 
Boľská cesta č. 1, Kráľovský Chlmec
IČO: 31708803

Súd: Okresný súd Košice I
Povolenie: 4.3.2020, obchodný vestník 44/2020
Spisová značka: 32R/1/2020
Sudca: JUDr. Slávka Garančovská
Poradové číslo: K020069