Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2017 podľa krajov
13812
3,64%
-255
11093
3,05%
-285
14159
3,88%
-378
20052
4,73%
-421
20269
5,07%
-652
36006
9,43%
-955
49380
10,53%
-1549
45147
10,59%
-1082
209918
6,54%
-5577

Dlžníci na daniach

Zoznam daňových dlžníkov v zmysle §23b zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov podľa stavu k 31.08.2017.

Meno / Sídlo / Dlh na dani [EUR]
 
913 07 118, Zemianske Podhradie
 
976 31 Matuškova 140/16, Vlkanová
 
811 02 Tallerova 4, Bratislava 1 - Staré Mesto
 
010 01 Ružová 2424/32, Žilina
 
054 01 Kežmarská cesta 30, Levoča
 
947 01 Ul.slobody 5, Hurbanovo
 
034 01 J. Jančeka 345/4, Ružomberok
 
067 41 84, Chlmec
 
907 01 Pažického 405/1, Myjava
 
821 07 Rajecká 28, Bratislava 2 - Vrakuňa
 
058 01 Moyzesova 3285/6, Poprad
 
841 04 Líščie údolie 88, Bratislava 4 - Karlova Ves
 
949 01 Narcisová 42, Nitra
 
902 01 Muškátová 2597/11, Pezinok
 
093 01 Sídlisko II 1216/40, Vranov nad Topľou
 
925 23 Februárového víťazstva 1026/26, Jelka
 
921 01 Žilinská 684/61, Piešťany
 
949 01 Mikovíniho 398/2, Nitra
 
947 01 Novozámocká 170/131, Hurbanovo
 
920 01 Timravy č.51, Hlohovec

         4009    4010    4011    4012    4013