Dlžníci na daniach

Zoznam daňových dlžníkov v zmysle §23b zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov podľa stavu k 31.10.2021.

Meno / Sídlo / Dlh na dani [EUR]
 
951 25 Suľany 286, Hruboňovo
 
956 38 40, Libichava
 
851 01 Hálova 1058/20, Bratislava - mestská časť Petržalka
 
972 21 , Nitrianske Sučany
 
013 06 Pod Brehom 1410/19, Terchová
 
941 08 316, Rastislavice
 
851 01 Nám. Hraničiarov 6/A, Bratislava - mestská časť Petržalka
 
821 07 Kríková 2, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
 
974 01 9. mája 7, Banská Bystrica
 
851 07 Jasovská 37, Bratislava - mestská časť Petržalka
 
036 01 J.Alexyho 4607/13, Martin
 
957 03 123, Prusy
 
908 73 852, Veľké Leváre
 
976 75 413, Jasenie
 
038 61 Sv.Cyrila a Metoda 3416/4, Vrútky
 
010 04 146, Hôrky
 
935 85 141, Sazdice
 
941 34 331, Jasová
 
032 12 551, Dúbrava
 
953 01 Brezová 2004/18, Zlaté Moravce

         1    2        
 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 30.11.2021
vyhlásené 29.11.2021
vyhlásené 26.11.2021
vyhlásené 26.11.2021
vyhlásené 26.11.2021

Burza pohľadávok

pridané do BP 23.11.2021

Reštrukturalizácie

povolené 05.11.2021.
povolené 20.10.2021.
povolené 15.10.2021.
povolené 23.08.2021.
povolené 03.08.2021.