Dlžníci na daniach

Daňový dlžník v zmysle §23b zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Meno / Sídlo / Dlh na dani [EUR]

Pierre Lang Europe Handels- gesellschaft m.b.H.

 
Adresa: Kolbegasse 70A 012 30, Wien, AT
Dlh na dani: 7365,79 EUR ku dňu 30.04.2023