Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2019 podľa krajov
11905
3,06%
+850
9497
2,73%
+458
11494
3,14%
+388
13573
2,88%
+64
16365
3,91%
+214
27959
6,59%
-45
40696
8,41%
-166
35868
7,65%
-418
167357
4,97%
+1345

Firmy, dlžníci, inštitúcie

Finančné spravodajstvo

Bankový škandál, oligarcha a MMF: Ukrajinský prezident to nebude mať ľahké

2019-09-21

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je pod tlakom. Mal by vyriešiť dlhodobý spor týkajúci sa znárodnenej banky oligarchu. Od jeho krokov bude závisieť , či medzinárodný veriteľ Ukrajiny, Medzinárodný menový fond (MMF), poskytne krajine ďalší potrebný program pomoci.

Príbehy s nešťastným koncom: Nerozprávajte o recesii, lebo ju privoláte

2019-09-21

Pokiaľ začne dostatočný počet ľudí konať na základe strachu, môže to viesť k naplneniu proroctva. Ďalšia recesia by mohla nastať aj napriek tomu, že ostatné indikátory nepoukazujú na významné posuny v ekonomike.

Druhé miesto európskeho rebríčka: V priemysle pracuje takmer tretina Slovákov

2019-09-21

Drvivá väčšina Slovákov pracuje v službách a služby vytvárajú aj väčšinu hrubej pridanej hodnoty v našej ekonomike. Napriek tomu ale platí, že priemysel je hnacím motorom slovenskej ekonomiky a v európskom porovnaní patríme medzi „najpriemyselnejšie“ krajiny EÚ.

Nedoplatky

Daňové riaditeľstvo SR

k 30.6.2019    3.029.576.899,-       81.291 dlžníkov *
k 31.5.2019    2.986.463.593,-       82.079 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote nad 16.596,96 EUR u fyzickej osoby a 165.969,59 EUR u právnickej osoby

Sociálna poisťovňa

k 26.8.2019       562.140.662,- EUR      122.601 dlžníkov *
k 25.7.2019       554.153.206,- EUR      116.684 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote od 3.32 EUR

Všeobecná zdravotná poisťovňa

k 20.8.2019                                         135 740 dlžníkov
k 22.7.2019                                         136 050 dlžníkov

DÔVERA zdravotná poisťovňa

k 20.8.2019                                           95 352 dlžníkov
k 22.7.2019                                           96 501 dlžníkov

Union - Zdravotná poisťovňa

k 20.8.2019                                           55 205 dlžníkov
k 22.7.2019                                           52 766 dlžníkov

Podľa § 25 ods. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 580/2004 Z.z. je zdravotná poisťovňa povinná uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete zoznam poistencov a zoznam platiteľov, ktorí nezaplatili poistné za tri mesiace v kalendárnom roku, nedoplatok alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.

Kedže náležitosti zoznamu nie sú určené žiadnym právnym predpisom, zverejňujeme len meno, priezvisko a obec pri fyzických osobách (zákon o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.) a obchodné meno a obec pri právnických osobách.