Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2019 podľa krajov
11975
3,10%
+70
9561
2,76%
+64
11419
3,13%
-75
13577
2,98%
+4
16232
3,89%
-133
27839
6,59%
-120
40214
8,37%
-482
35424
7,59%
-444
166241
4,97%
-1116

Firmy, dlžníci, inštitúcie

Finančné spravodajstvo

Nobelova cena za ekonómiu 2019: Prečo ju získalo práve trio Banerjee, ...

2019-10-17

Cenu Sveriges Riksbank za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela 2019 získali Abhijit Banerjee, Esther Duflová a Michael Kremer „za experimentálny prístup k zmierneniu globálnej chudoby“. Výbor ocenil význam rozvíjajúcich sa ekonomík v dnešnom svete, ako aj inovatívne prístupy týchto troch ekonómov.

Bank of America: Zabudnite na pravidlo 60-40, už neplatí

2019-10-17

Investori sa doteraz riadili pravidlom, ktoré hovorí, že ideálne portfólio by malo byť zložené z 60 % akcií a 40 % mať v dlhopisoch. Je to kombinácia, ktorá poskytuje väčšie vystavenie historicky vynikajúcim výnosom z akcií, pričom poskytuje aj výhody diverzifikácie a nižšie riziko investícií s pevným výnosom. Časy sa ale menia a čo platilo včera, dnes už stráca zmysel.

Poistenci by si mali odložiť doklady o sociálnom zabezpečení

2019-10-17

Občania pracujúci v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska by mali pamätať na to, že doklady o ich práci a sociálnom zabezpečení z tejto krajiny môžu byť pre nich v budúcnosti veľmi dôležité.

Nedoplatky

Daňové riaditeľstvo SR

k 31.8.2019    3.176.743.589,-       83.870 dlžníkov *
k 30.6.2019    3.029.576.899,-       81.291 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote nad 16.596,96 EUR u fyzickej osoby a 165.969,59 EUR u právnickej osoby

Sociálna poisťovňa

k 24.9.2019       576.825.822,- EUR      124.094 dlžníkov *
k 26.8.2019       562.140.662,- EUR      122.601 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote od 3.32 EUR

Všeobecná zdravotná poisťovňa

k 20.9.2019                                         136 329 dlžníkov
k 20.8.2019                                         135 740 dlžníkov

DÔVERA zdravotná poisťovňa

k 20.9.2019                                           94 812 dlžníkov
k 20.8.2019                                           95 352 dlžníkov

Union - Zdravotná poisťovňa

k 20.9.2019                                           53 171 dlžníkov
k 20.8.2019                                           55 205 dlžníkov

Podľa § 25 ods. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 580/2004 Z.z. je zdravotná poisťovňa povinná uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete zoznam poistencov a zoznam platiteľov, ktorí nezaplatili poistné za tri mesiace v kalendárnom roku, nedoplatok alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.

Kedže náležitosti zoznamu nie sú určené žiadnym právnym predpisom, zverejňujeme len meno, priezvisko a obec pri fyzických osobách (zákon o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.) a obchodné meno a obec pri právnických osobách.