Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2023 podľa krajov
12012
2,31%
-16
11138
2,57%
-74
11374
2,59%
-152
15028
2,77%
-145
17139
3,20%
-270
29719
6,25%
-315
42547
6,61%
-150
34905
5,49%
-621
173862
4,08%
-1743

Firmy, dlžníci, inštitúcie

Finančné spravodajstvo

Nedoplatky

Daňové riaditeľstvo SR

k 30.4.2023    3.461.434.644,-       77.179 dlžníkov *
k 31.3.2023    3.577.590.566,-       75.412 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote nad 16.596,96 EUR u fyzickej osoby a 165.969,59 EUR u právnickej osoby

Sociálna poisťovňa

k 22.5.2023       629.912.865,- EUR      112.739 dlžníkov *
k 17.4.2023       601.587.041,- EUR      103.346 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote od 3.32 EUR

Všeobecná zdravotná poisťovňa

k 22.5.2023                                         143 781 dlžníkov
k 20.4.2023                                         143 783 dlžníkov

DÔVERA zdravotná poisťovňa

k 22.5.2023                                           97 854 dlžníkov
k 20.4.2023                                           86 813 dlžníkov

Union - Zdravotná poisťovňa

k 22.5.2023                                           68 867 dlžníkov
k 20.4.2023                                           68 749 dlžníkov

Podľa § 25 ods. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 580/2004 Z.z. je zdravotná poisťovňa povinná uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete zoznam poistencov a zoznam platiteľov, ktorí nezaplatili poistné za tri mesiace v kalendárnom roku, nedoplatok alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.

Kedže náležitosti zoznamu nie sú určené žiadnym právnym predpisom, zverejňujeme len meno, priezvisko a obec pri fyzických osobách (zákon o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.) a obchodné meno a obec pri právnických osobách.