Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2017 podľa krajov
14248
3,72%
-524
12544
3,39%
-850
16519
4,57%
-990
24231
5,69%
-1446
24315
6,00%
-1236
44112
11,82%
-1231
59974
12,73%
-1428
52810
12,37%
-1100
248753
7,74%
-8805
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

HoKo Stav, a. s.

 
Štefánikova 812, 020 01 Púchov
IČO: 44500092

Súd: Okresný súd Trenčín
Vyhlásenie: 20.3.2017, obchodný vestník 55/2017
Spisová značka: 22K/14/2016
Sudca: JUDr. Barbora Štefanová
Poradové číslo: K006102