Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2017 podľa krajov
14772
3,85%
-863
13394
3,66%
-909
17509
4,86%
-1249
25677
6,10%
-1440
25551
6,38%
-1090
45343
12,14%
-1540
61402
13,06%
-1585
53910
12,61%
-985
257558
8,04%
-9661
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

HoKo Stav, a. s.

 
Štefánikova 812, 020 01 Púchov
IČO: 44500092

Súd: Okresný súd Trenčín
Vyhlásenie: 20.3.2017, obchodný vestník 55/2017
Spisová značka: 22K/14/2016
Sudca: JUDr. Barbora Štefanová
Poradové číslo: K006102