Nezamestnanosť - Trenčiansky kraj
stav k 31.5.2017 podľa krajov
Kraj Počet Nárast / Pokles Miera
nezamestnanosti
Bratislavský kraj 13923
-325
3,64%
Trnavský kraj 11976
-568
3,22%
Trenčiansky kraj 15576
-943
4,28%
Nitriansky kraj 22517
-1714
5,27%
Žilinský kraj 23085
-1230
5,70%
Banskobystrický kraj 41650
-2462
11,00%
Prešovský kraj 57440
-2534
12,20%
Košický kraj 50767
-2043
11,88%
Slovenská republika 236934
-11819
7,35%

Voľné pracovné príležitosti
Trenčiansky kraj

kariera.sk