Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2017 podľa krajov
14772
3,85%
-863
13394
3,66%
-909
17509
4,86%
-1249
25677
6,10%
-1440
25551
6,38%
-1090
45343
12,14%
-1540
61402
13,06%
-1585
53910
12,61%
-985
257558
8,04%
-9661
Nezamestnanosť - Slovenská republika
stav k 31.3.2017 podľa krajov
Kraj Počet Nárast / Pokles Miera
nezamestnanosti
Bratislavský kraj 14772
-863
3,85%
Trnavský kraj 13394
-909
3,66%
Trenčiansky kraj 17509
-1249
4,86%
Nitriansky kraj 25677
-1440
6,10%
Žilinský kraj 25551
-1090
6,38%
Banskobystrický kraj 45343
-1540
12,14%
Prešovský kraj 61402
-1585
13,06%
Košický kraj 53910
-985
12,61%
Slovenská republika 257558
-9661
8,04%

Voľné pracovné príležitosti
Slovenská republika

kariera.sk