Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 28.2.2017 podľa krajov
15635
4,11%
-472
14303
3,94%
-820
18758
5,26%
-971
27117
6,51%
-958
26641
6,69%
-727
46883
12,57%
-836
62987
13,45%
-1158
54895
12,91%
-733
267219
8,39%
-6675
Nezamestnanosť - Slovenská republika
stav k 28.2.2017 podľa krajov
Kraj Počet Nárast / Pokles Miera
nezamestnanosti
Bratislavský kraj 15635
-472
4,11%
Trnavský kraj 14303
-820
3,94%
Trenčiansky kraj 18758
-971
5,26%
Nitriansky kraj 27117
-958
6,51%
Žilinský kraj 26641
-727
6,69%
Banskobystrický kraj 46883
-836
12,57%
Prešovský kraj 62987
-1158
13,45%
Košický kraj 54895
-733
12,91%
Slovenská republika 267219
-6675
8,39%

Voľné pracovné príležitosti
Slovenská republika

kariera.sk