Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2016 podľa krajov
17885
4,92%
+372
18435
5,43%
-754
23000
6,70%
-18
33010
8,13%
-638
29142
7,34%
-205
51951
13,55%
-732
67457
14,47%
-335
58547
13,15%
-527
299427
9,45%
-2837
Nezamestnanosť - Slovenská republika
stav k 30.6.2016 podľa krajov
Kraj Počet Nárast / Pokles Miera
nezamestnanosti
Bratislavský kraj 17885
+372
4,92%
Trnavský kraj 18435
-754
5,43%
Trenčiansky kraj 23000
-18
6,70%
Nitriansky kraj 33010
-638
8,13%
Žilinský kraj 29142
-205
7,34%
Banskobystrický kraj 51951
-732
13,55%
Prešovský kraj 67457
-335
14,47%
Košický kraj 58547
-527
13,15%
Slovenská republika 299427
-2837
9,45%

Voľné pracovné príležitosti
Slovenská republika

kariera.sk
 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 10.08.2016
vyhlásené 10.08.2016
vyhlásené 10.08.2016
vyhlásené 10.08.2016
vyhlásené 09.08.2016

Burza pohľadávok

pridané do BP 16.08.2016
pridané do BP 09.08.2016
pridané do BP 09.08.2016