Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2016 podľa krajov
17513
4,77%
-286
19189
5,67%
-692
23018
6,66%
-724
33648
8,28%
-1196
29347
7,30%
-1003
52683
13,68%
-1443
67792
14,31%
-1027
59074
13,13%
-948
302264
9,45%
-7319
Nezamestnanosť - Slovenská republika
stav k 31.5.2016 podľa krajov
Kraj Počet Nárast / Pokles Miera
nezamestnanosti
Bratislavský kraj 17513
-286
4,77%
Trnavský kraj 19189
-692
5,67%
Trenčiansky kraj 23018
-724
6,66%
Nitriansky kraj 33648
-1196
8,28%
Žilinský kraj 29347
-1003
7,30%
Banskobystrický kraj 52683
-1443
13,68%
Prešovský kraj 67792
-1027
14,31%
Košický kraj 59074
-948
13,13%
Slovenská republika 302264
-7319
9,45%

Voľné pracovné príležitosti
Slovenská republika

kariera.sk
 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 28.07.2016
vyhlásené 28.07.2016
vyhlásené 27.07.2016
vyhlásené 27.07.2016
vyhlásené 26.07.2016

Burza pohľadávok

pridané do BP 28.07.2016
pridané do BP 27.07.2016
pridané do BP 04.07.2016