Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2016 podľa krajov
17184
4,74%
-894
16415
4,79%
-1249
21223
6,19%
-1063
30329
7,51%
-1607
27963
7,11%
-812
49785
13,17%
-937
65563
14,18%
-1204
56789
12,98%
-1078
285251
9,08%
-8844
Nezamestnanosť - Slovenská republika
stav k 31.10.2016 podľa krajov
Kraj Počet Nárast / Pokles Miera
nezamestnanosti
Bratislavský kraj 17184
-894
4,74%
Trnavský kraj 16415
-1249
4,79%
Trenčiansky kraj 21223
-1063
6,19%
Nitriansky kraj 30329
-1607
7,51%
Žilinský kraj 27963
-812
7,11%
Banskobystrický kraj 49785
-937
13,17%
Prešovský kraj 65563
-1204
14,18%
Košický kraj 56789
-1078
12,98%
Slovenská republika 285251
-8844
9,08%

Voľné pracovné príležitosti
Slovenská republika

kariera.sk
 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 06.12.2016
vyhlásené 06.12.2016
vyhlásené 06.12.2016
vyhlásené 05.12.2016
vyhlásené 05.12.2016

Burza pohľadávok

pridané do BP 29.11.2016
pridané do BP 29.11.2016
pridané do BP 29.11.2016