Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2016 podľa krajov
17799
4,83%
-447
19881
5,88%
-638
23742
6,85%
-700
34844
8,55%
-1392
30350
7,53%
-1130
54126
13,99%
-1335
68819
14,49%
-1103
60022
13,23%
-1353
309583
9,64%
-8098
Nezamestnanosť - Slovenská republika
stav k 30.4.2016 podľa krajov
Kraj Počet Nárast / Pokles Miera
nezamestnanosti
Bratislavský kraj 17799
-447
4,83%
Trnavský kraj 19881
-638
5,88%
Trenčiansky kraj 23742
-700
6,85%
Nitriansky kraj 34844
-1392
8,55%
Žilinský kraj 30350
-1130
7,53%
Banskobystrický kraj 54126
-1335
13,99%
Prešovský kraj 68819
-1103
14,49%
Košický kraj 60022
-1353
13,23%
Slovenská republika 309583
-8098
9,64%

Voľné pracovné príležitosti
Slovenská republika

kariera.sk
 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 27.05.2016
vyhlásené 27.05.2016
vyhlásené 27.05.2016
vyhlásené 27.05.2016
vyhlásené 27.05.2016

Burza pohľadávok

pridané do BP 17.05.2016
pridané do BP 11.05.2016
pridané do BP 09.05.2016

Reštrukturalizácie

povolené 27.05.2016.
povolené 25.05.2016.
povolené 23.05.2016.
povolené 20.05.2016.
povolené 10.05.2016.