Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2016 podľa krajov
16361
4,51%
-334
15413
4,41%
-48
20248
5,85%
-313
28590
6,96%
-492
27370
6,92%
-36
48043
12,80%
-287
64496
13,91%
-235
55610
12,76%
-316
276131
8,76%
-2061

Firmy, dlžníci, inštitúcie

Finančné spravodajstvo

Akciové pôžičky: Za koľko by ste predali svoje osobné údaje?

2017-02-20

Pri ponukách pôžičiek je najťažšie nájsť klienta, ktorý nielen, že sa chce zadlžiť, ale nemá ani problém splácať. Do reklám na pôžičky rôznych poskytovateľov smerujú stovky tisíc eur mesačne a osloviť klienta touto cestou je preto čoraz náročnejšie. Ak však dostane niečo zadarmo, príde aj sám.

Firma Fafrák & Fafrák žiada na rozšírenie výroby štátnu pomoc 76.994 eur

2017-02-20

Verejná obchodná spoločnosť Fafrák & Fafrák žiada investičnú pomoc 76.994 eur na rozšírenie výrobnej kapacity vo forme dotácie na dlhodobý hmotný majetok a príspevku na vytvorenie nových pracovných miest.

Pokles cien surovín priviedol Mongolsko na pokraj štátneho bankrotu

2017-02-20

Vzhľadom na hroziaci bankrot Mongolska je Medzinárodný menový fond pripravený poskytnúť krajine záchranný úver.

Nedoplatky

Daňové riaditeľstvo SR

k 31.12.2016    2.886.546.184,-       80.991 dlžníkov *
k 30.11.2016    3.262.841.582,-       86.275 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote nad 16.596,96 EUR u fyzickej osoby a 165.969,59 EUR u právnickej osoby

Sociálna poisťovňa

k 6.2.2017       591.435.037,- EUR      108.771 dlžníkov *
k 31.1.2017       603.230.293,- EUR      120.324 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote od 3.32 EUR

Všeobecná zdravotná poisťovňa

k 20.1.2017                                         137 611 dlžníkov
k 20.12.2016                                         174 113 dlžníkov

DÔVERA zdravotná poisťovňa

k 20.1.2017                                           83 799 dlžníkov
k 20.12.2016                                           101 397 dlžníkov

Union - Zdravotná poisťovňa

k 20.12.2016                                           57 425 dlžníkov
k 20.11.2016                                           57 583 dlžníkov

Podľa § 25 ods. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 580/2004 Z.z. je zdravotná poisťovňa povinná uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete zoznam poistencov a zoznam platiteľov, ktorí nezaplatili poistné za tri mesiace v kalendárnom roku, nedoplatok alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.

Kedže náležitosti zoznamu nie sú určené žiadnym právnym predpisom, zverejňujeme len meno, priezvisko a obec pri fyzických osobách (zákon o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.) a obchodné meno a obec pri právnických osobách.