Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

BIO INVESTMENTS s. r. o.

 
086 05 Lukov 158
IČO: 44162626

Súd: Okresný súd Prešov
Povolenie: 3.4.2017, obchodný vestník 65/2017
Spisová značka: 2R/2/2017
Sudca: JUDr. Tomáš Novák
Poradové číslo: K007306