Záložné práva

Vyhľadané zápisy a prepojenia
Adresa: Mlynarovičova 15, Bratislava
Záložca: 18134/2012
Záložný dlžník: 18134/2012
Adresa: Farský rad 11, Trhová Hradská, Dunajská Streda, Slovenská republika
Záložca: 1179/2006
Záložný dlžník: 1179/2006

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 26.01.2022
vyhlásené 24.01.2022
vyhlásené 21.01.2022
vyhlásené 21.01.2022
vyhlásené 19.01.2022

Burza pohľadávok

pridané do BP 18.01.2022
pridané do BP 18.01.2022
pridané do BP 17.01.2022