Záložné práva

Vyhľadané zápisy a prepojenia
Adresa: Kozmonautická 3, 82102 Bratislava, Bratislava II, SR
Záložca: 477/2011
Záložný dlžník: 477/2011
Adresa: Kozmonautická 3, 82102 Bratislava, Bratislava II, SR
Záložca: 12655/2009
Záložný dlžník: 12655/2009